Általános szerződési feltételek
 

LILLAFÜREDI  LIBEGŐPARK,  ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK

(ÁSZF) 2022. január 1 -től hatályos

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a lillafüredi Libegőnek és a www.libegopark.hu weboldalnak a Libegőpark Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Libegőpark) által nyújtott szolgáltatási, használati feltételeit.

A Látogató (a továbbiakban: Utas, Szolgáltatást igénybe vevő, Felhasználó) a Lillafüred Libegőpark használatára jogosító jegy megvásárlásával illetve a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


2. A Szolgáltató/Üzemeltető

Név: Libegőpark Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 77.

Képviselő neve: dr. Hidasi Emese ügyvezető

Cégjegyzékszám: 05-09-031084

Adószám: 23449561-2-05

Telephely címe: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 38474. hrsz

3517 Miskolc, Erzsébet sétány 38457. hrsz

Telefonszám: +36-46-572-078

E-mail cím: info@libegopark.hu

Vevőszolgálat elérhetősége:

Libegőpark Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 38474. hrsz (Libegő)

e-mail:

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalról: www.libegopark.hu

3. A Libegő használatának feltételei:

A Libegőparkot (Libegőt) igénybe vevő felhasználó (utas) köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt utazási feltételeket betartani, ezen szabályok a Libegőpark teljes területén belül érvényesek.

A Lillafüred Libegőpark kizárólag annak pénztárában váltott (a Libegőpark Kft. által értékesített), a pénztár mellett található jegyautomatából váltott továbbá a Hunguest Hotel Palota Lillafüred szállodában (3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.) megvásárolható menetjeggyel vehető igénybe. Más jegyek és bérletek, utazási igazolványok, az egyéb díjmentességre jogosító okmányok és igazolások a Libegőre nem érvényesek.

A menetjegy egy hegymeneti vagy egy lejtmeneti utazásra, a retúrjegy egyszeri oda- és visszautazásra jogosít a hivatalos nyitva tartás idején. A jegyek a vásárlás időpontját követő 30 napig használtóak fel. Elvesztés esetén a jegy nem pótolható. Kérjük, a jegyet – érvényesítésre – szíveskedjen átadni az ellenőrzést végző személy kérésére!

A szolgáltatás ára: A jegyárak a helyszínen, a pénztárnál illetve az automatánál megismerhetőek illetve a weboldalon, a Libegő jegyárak menüpontban megtalálhatóak. A feltüntetett árak bruttó árak. A szolgáltatás igénybevétele egyéb költséggel nem jár. A Libegőpark használatára váltható jegy vételára 27% áfa-t tartalmaz. A jegyvásárlás készpénzzel, bankkártyás fizetéssel és SZÉP kártya felhasználásával is történhet.

A Libegőpark a jegyek árainak változtatási jogát fenntartja.

A jegyautomata meghibásodása, ill. nagy címlettel (10.000 Ft/20.000 Ft) történő fizetés esetén az állomásokon a pénztárban van lehetőség a jegyvásárlásra.

Az automatákból kinyomtatott jegyek nyugtának minősülnek, azonban számla is igényelhető.

Három évesnél fiatalabb gyermek ingyenesen utazhat az őt kísérő felnőtt ölében. 3- 18 éves korig kedvezményes gyermek vagy diákjeggyel használható a Libegő. 130 cm-nél alacsonyabb gyermek kizárólag felnőtt kíséretében utazhat. A diákkedvezmény kizárólag érvényes diákigazolvány bemutatása esetén adható. Nyugdíjas kedvezmény érvényes nyugdíjas igazolvány felmutatásával vehető igénybe

A retúrjegy oda és visszaútra érvényes. A visszaútra szóló jegy adott napon az üzemidőn belül bármikor felhasználható.

A jegyek visszaváltása csak műszaki hiba, áramszünet vagy egyéb ok (például a biztonságos működést befolyásoló időjárási körülmények) miatti leállás és/vagy üzemszünet esetén lehetséges amennyiben a jegyre érvényes, fennálló 30 napos felhasználási időtartam alatti másik időpontban a látogató nem kívánja felhasználni a menetjegyét.

Szép kártyára történő menetjegy vásárlás esetén - a visszaváltás kizárólag egy másik menetjegy biztosításával történik, amennyiben a jegyre érvényes, fennálló 30 napos felhasználási időtartam alatti másik időpontban a látogató nem kívánja felhasználni a menetjegyét.

A jegyet - elvesztés esetén- a Szolgáltató nem pótolja.

A Libegőpark Kft. által biztosított aktuális jegyvásárlási kedvezmények az alábbiak:

15 fő vagy ezt meghaladó létszám esetén csoportkedvezmény adható

Miskolc PASS kártya 10%

Miskolci, Lillafüredi és Bükkszentkereszti lakosok 10% kedvezmény

Ezen kedvezmények igénybevételéhez a Lakcím igazolásához fényképes igazolvány és lakcímkártya szükséges. A kedvezmények nem vonhatók össze.

A Libegő kizárólag a nyitvatartási időben üzemel. Amennyiben az utas a jegyet a megvásárlás napján szeretné felhasználni, köteles a jegyét a zárás időpontja előtt legkésőbb 20 perccel megvásárolni. Ezen időpontot követő jegyvásárlás esetén a Libegőn történő utazás aznapi felhasználással – a látogatók létszámától függően – nem biztosított.

A Szolgáltató felhívja a t. Utasok figyelmét, hogy amennyiben az Utas retúrjegy váltása esetén a fenti alállomásra a zárás időpontját követően érkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az Utas lenti alállomásra történő visszajuttatásááért.


A szállítószék befogadóképessége
a) maximum két felnőtt személy;
b) maximum két felnőtt személy és egy három évesnél fiatalabb gyermek az őt kísérő felnőtt ölében.


A kötélpálya szállítószékei fel- és leszállás közben is mozgásban vannak, ezért a Libegőt mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A szállítószékek biztonsági korlátját a beszállást követően az utasnak teljes mértékben le kell lehajtania és az utazás alatt végig lehajtva kell azt tartania.

Tilos belépni a forgalom elől elzárt műszaki területre! Ennek következtében az utazókat mindkét állomáson, minden esetben kiszállítják. A visszaúthoz ismét sorba szükséges állni a felszállóhelyen.

Kézipoggyász, sí, szánkó, babakocsi, kisállat kerékpár szállítása:

Minden jeggyel rendelkező utas díjmentesen legfeljebb 1 darab 40×50×60 centiméter méretű, maximum 10 kilogramm tömegű kézipoggyászt, illetve 1 pár sílécet és síbotot vihet magával.

Babakocsit – kézipoggyászként – kizárólag összecsukott állapotban, csak teljes árú jeggyel rendelkező felnőtt utas szállíthat.

A kifejezetten kisállat szállítást is magában foglaló jeggyel rendelkező utas kutyát, kisállatot kizárólag zárt szállítódobozban szállíthat. Az élőállat szállítása az azt vivő utas felelőssége, akinek biztosítania kell, hogy az utazás ideje alatt az állat semmilyen körülmények között nem szabadulhat ki. Ettől eltérni szigorúan tilos.

Kerékpár szállítására a kerékpárszállítás is magában foglaló jeggyel jogosult az utas, de a kerékpárját saját maga köteles a szállítószékre felhelyezni.

A biztonságos utazás feltételeinek hiánya a poggyász szállítását és akár az utazást is meghiúsíthatja. A megváltott menetjegy a helyszínen visszaváltható ebben az esetben.

Tartósnak ígérkező vihar, esőzés esetén a Libegő bezárhat akár egész napra is az üzemvezető engedélyével. Ilyen esemény esetén – amennyiben az utas a megváltott jegyet 30 napon belül nem kívánja felhasználni, a jegy árak visszatérítésre kerülnek.

A Libegő állomásain nem szabad
– a nyitva tartási időn kívül tartózkodni;
– engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatni;
– bármilyen hirdetményt elhelyezni;
– zajkeltéssel vagy bármilyen tevékenyéggel másokat zavarni;
– botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedni;
– a beszállásra kijelölt helyen érvényes menetjegy nélkül tartózkodni.

Utazás közben tilos
– dohányozni;
– étkezni, italt fogyasztani;
– a szállítószékek biztonsági korlátját felhajtani;
– a szállítószékre vagy annak lábtartójára felállni, túlságosan előrehajolni;
– a szállítószéket lengetni;
– a szállítószékből szemetet, illetve bármilyen tárgyat ledobni, a pályát vagy tartozékait megrongálni.

Nem vehet részt az utazásban
– aki a beszállásnál nem tud érvényes jegyet felmutatni;
– aki botrányosan és/vagy másokat megbotránkoztató módon viselkedik;
– a 130 cm –nél alacsonyabb gyermek teljes árú jeggyel rendelkező felnőtt kísérő nélkül;
– a mozgásában erősen korlátozott, ittas vagy bódult állapotban lévő személy;
– aki kézipoggyásznak nem minősülő tárgyat kíván magával vinni;
– aki nem alkalmas a kézipoggyászának szállítására a Libegő kezelőinek megítélése szerint,
– aki jégkrémmel, fagylalttal, poharas vagy felbontott, vissza nem zárható dobozos itallal stb. akar beszállni.

- aki nem hajlandó kiszállni a felső állomáson és a fordítón keresztül tervezi visszautazását

Az utas - a biztonságos utazás érdekében – köteles betartani az utazási feltételeket, valamint követni a Libegőt kezelő munkatársak kéréseit.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Libegőn történő utazásra az utazásra alkalmas ruházatban jelenjenek meg a t. Utasok! A Libegőpark Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő ruházat, lábbeli viseléséből eredő, a Libegőpark területén bekövetkező személyi sérülésért, balesetért, bekövetkező károkért.

A feltételek megszegői szélsőséges esetben az utazásból kizárhatók. A károkozás minden esetben hatósági eljárást von maga után. Ennek következményeiért a Libegő üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A Libegőpark Kft. nem vállal semmilyen anyagi felelősséget az utas birtokában lévő tárgyak, értéktárgyak elvesztéséért. Amennyiben a Libegőpark Kft. a Libegő területén elvesztett tárgyat talál, azt 30 napig megőrzi a dolog tulajdonosának történő visszaadás céljából, majd ezt követően a találásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

A Lillafüredi Libegő területén ajándékfotó rendszer működik. A fényképet a kiszállási hely előtti szakaszon kihelyezett Fotóautomata készíti. Az elkészült képeket egy azonosító számmal a kiszállást követően monitorokon megjelenítjük. Kérjük, amennyiben nem kíván a képen szerepelni, gondoskodjon arca eltakarásáról. A meg nem vásárolt képek a nap végén törlődnek, azokat visszaállítani, vagy azokhoz a későbbiekben hozzáférni nincs mód.

4. A libegopark.hu honlapon (weboldalon) jelölt tevékenység

A honlap a Szolgáltató részéről a Libegőpark szolgáltatásainak bemutatására szolgál. A honlapon a Felhasználó a fő- és almenüpontok segítségével böngészhet. Az esetleg Akciós szolgáltatások külön szerepelnek az akció kezdeti és lejárati dátumával.

A honlapunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja.

Információk

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok arra jogosulatlan személy vagy személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jogok

A honlap egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá tartoznak. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni. Tilos engedély nélkül bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A korlátozás nem terjed ki azon tartalmakra, amelynek nyomtathatóságt a Szolgáltató megfelelő formátum (pdf) biztosításával lehetővé teszi.

5. Jogérvényesítési lehetőségek, Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, szavatossági igényeit az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Libegőpark Kft.

Cím: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 38474 hrsz (Libegő pénztár)

Telefonszám: +36-46-572-078

E-mail cím: info@libegopark.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát - a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi osztály

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 589.

Telefon: 46/506-071

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

B.-A.-Z. megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefon: 46/501-091

e-mail:

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

6. Egyéb

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Libegőpark helyszínén történő közzétételt követően lép életbe.

7. Kereskedelmi gyakorlat

Szolgáltató a 2008. évi. XLVII. törvénynek megfelelő kereskedelmi gyakorlatot folytat, amelynek alkalmazása során ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el. Külön Magatartási kódexszel a szolgáltató nem rendelkezik

8. Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a jelen ÁSZF mellékletét épezi.

9. Érvényesség és Hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. január 1.

Miskolc, Lillafüred, 2022. január 1.

Libegőpark Kft.

eseménynaptár
 

Cím: 3517 Miskolc, Erzsébet Sétány 77.
e-mail: info (@) libegopark.hu